กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วยงานในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560

27 ก.ย. 2560 17:01 น. 40 ครั้ง

วันนี้ (27 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วยงานในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาแผนการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประขาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้ง หารือข้อราชการกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมบังคับคดี นำโดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว