ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 / 2560

26 ก.ย. 2560 10:57 น. 35 ครั้ง

          วันนี้ (26 กันยายน 2560)   กรมคุมประพฤติ จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 / 2560 โดยมีนายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุม และมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร ในที่ประชุมมีการพิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561