รมว.ยุติธรรม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

22 ก.ย. 2560 18:42 น. 962 ครั้ง

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔-๒๐๕ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่กระทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่องาน วันวานแห่งความพากเพียร สู่วันเกษียณแห่งความภาคภูมิ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้โครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข”
(Knowledge And Experience To Happiness) โดยมีผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑๐๔ คน
          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เกษียณอายุราชการทุกท่านที่ได้ทำงาน ด้วยความเสียสละ อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจมาตลอดชีวิตราชการ ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์เพื่อกระทรวงยุติธรรม เพื่อประเทศชาติ และพี่น้องประชาชน ซึ่งการที่ได้ทำงานในเส้นทางชีวิตของข้าราชการนั้นเป็นชีวิตที่มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ สำหรับพวกเราที่ยังทำงานอยู่จะทำงานให้ดีที่สุด เต็มความสามารถ อุทิศความรู้ความสามารถอุทิศเวลาและปัญญา เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถเดินต่อไปภายภาคหน้า ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านที่เกษียณอายุราชการได้มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไป