ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย กรณีพิพาทที่ดินมรดก

8 ก.ย. 2560 17:08 น. 450 ครั้ง

                 เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ณ ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี