แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ในความคิดของท่าน เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างไร
  ดีมาก ดี เฉยๆ ควรปรับปรุง
คุณภาพของข้อมูล
การจัดรูปแบบเว็บไซต์
สะดวกต่อการใช้งาน
การนำไปใช้ประโยชน์
กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

 • image
  ผู้ตรวจราชการ ยธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย
 • image
  ก.ยุติธรรม เตรียมผสานความร่วมมือระหว่าง ไทย – รัสเซีย
  กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เร่งหาข้อสรุปภาพรวมเกี่ยวกับร่างโต้ตอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทยกับกระทรวงยุติธรรมสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อนำไปสู่
download
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น มาเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
banner banner
 


 • ยธ.จัดอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
 • ยธ.วางพานพุ่มถวายราชสักการะ ร.4
 • ยธ.เปิดงานฉลองการจัดการศึกษาครบ ๒๕ ปี
 
song moj
banner
 

บทบาทภารกิจสำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรม

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ขอใช้สิทธิกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยฯ

banner
 
info.go.th
book
 
กรกฎาคม 2559
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

04 กรกฎาคม 2559 | 13.30 - 17.00 น.

ประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนของประชาชน

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือด้านส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนของประชาชน ครั้งที่ 2/2559 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 4
 • 2
 • 8
 • 7
 • 8