ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างผลิตเอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการสำนึกข้าราชการไทยยับยั้งการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม (จำนวน 52 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศหนังสือข้อตกลง เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศหนังสือข้อตกลง เรื่องซื้อพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทรับเหมาดำเนินการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่อาคารซอฟแวร์ ปาร์ค ชั้น 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ VIP (จำนวน 3 คัน) รวม 6 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ VIP (จำนวน 4 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานการถอดบทเรียนของผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการปัญญาบำบัด โดยวิธีเฉพาะะจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานข้อมูล เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายแห่งรัฐกับการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะะจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือข่าวจิตต์เสรี (Free Will News) จำนวน 6,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เช่าใช้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูง สำหรับระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) จำนวน ๒๔ แห่ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถบัสปรับอากาศ VIP จำนวน 1 คัน และรถตุ้ปรับอากาศ VIP จำนวน 1 คัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง