ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง จ้างพิมพ์จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริฯ (Inspire Update) ปี ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหนังสือข้อตกลง ซื้อหมึกพิมพ์ (จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหนังสือข้อตกลง ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการหม้อต้มน้ำร้อน จำนวน 1 หม้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา งานจ้างจัดทำป้ายชื่อกระทรวงยุติธรรมภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทยบริเวณชั้น 1 และชั้น 2
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา งานจ้างกั้นห้องและติดตั้งประตูพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยและบันทึกเวลาเข้า-ออก สถานที่ราชการ (Access Control)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ VIP ตามโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงสนยุติธรรมจังหวัด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานี ระหว่างวันที่ 9- 10 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง