ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างทำรายงานการถอดบทเรียนของผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการปัญญาบำบัด
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (รถบัส) ๔๓ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างบริษัทรับเหมาดำเนินการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่อาคารซอฟแวร์ ปาร์ค ชั้น 27
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (หนังสือข้อตกลง) จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา การจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้ป เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานี ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 2กง7928 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คและซ่อมระบบเบรค รถยนต์ส่วนกลาง ฮธ 4471 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อตกลงจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างจัดทำสื่อประเภทผ้าเพื่อสร้างการรับรู้ช่องทางการติดต่อหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างผลิตใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานเรื่อง การปกครองด้วยอาชญากรรม สงครามต่อต้านอาชญากรรมแปรรูปประชาธิปไตยอเมริกันและสร้างวัฒนธรรมแห่งความกลัวได้อย่างไร
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารเพื่อใช้ในโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ครั้งที่ 2 - ครั้งที่ 7)