ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 550 ใบ
ข้อตกลงจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออินเด็กซ์คั่นเอกสาร จำนวน 800 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • 99_PDF ดูแล้ว 3 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (หนังสือข้อตกลง) จัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างทำรายงานข้อมูลเรื่อง การพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษศึกษาเรือนจำชั่วคราวดอยราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จ้างทำรายงานข้อมูลเรื่อง ลัทธิจักรวรรดินิยมในศตวรรษที่ 21 โลกาภิวัฒน์ การขูดรีดเกินตัวและวิกฤตการณ์ทุนนิยมล่มสลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (หนังสือข้อตกลง) ซื้อพานประดับพุ่มดอกไม้ 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 7 คัน)
ข้อตกลงซื้อวัสดุในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกอง/สำนัก ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 22 ชุด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม (จำนวน 52 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๑,๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง