ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ข้อตกลง) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบไมโครเวฟ (จำนวน 1 เตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ขัอตกลง) ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 40 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (วันที่ 29-30 พฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) ซื้อครุภัณฑ์ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น ตั้งพื้น 2 หัวก๊อก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกายเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็นตั้งพื้น 2 หัวก๊อก) จำนวน 1 เคร่ื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกายเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP และรถตู้ปรับอากาศ VIP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกายเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จ้างเหมาบริการรถตู้ (จำนวน 1 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จ้างเหมาผลิตกระเป๋า จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) ซื้อต้นไม้เพื่อใช้ตกแต่งบริเวณป้ายกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1 และชั้น 2 (ด้านทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ข้อตกลง) จัดซื้อหลอดไฟ จำนวน 40 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ข้อตกลง) จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบไมโครเวฟ จำนวน 1 เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ข้อตกลง) จัดจ้างเช่าบริการไอพีทีวีแบบรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง