สารบัญหนังสือเวียน

การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์

ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะศาลาการเปรียญและร่วมสั่งจองวัตถุมงคล (พระกริ่งปรินายก)

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลมหาสามัคคี เพื่อรวบรวมปัจจัย (เงิน)มาเพื่อใช้ในการสร้างหลังคาและยกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อโตปางประทานพร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบนเว็บไซต์ฯ ในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์การค้าระหว่างประเทศฯ

ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ประชาสัมพันธ์คู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสรณ์

การดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ขอเชิญชวนใช้พื้นที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคจากยุงลาย