สารบัญหนังสือเวียน

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารกรมการกงสุล

ขอเชิญร่วมเป็นประธานสายผ้าป่า 1 ใน 70 กองบุญ และอุปถัมภ์การประชาสัมพันธ์พิธีทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

ขอความสนับสนุนสร้างกำแพงวัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7"

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการรวมพลัง สานสายใย สื่อกาย สื่อใจ สู่ความสำเร็จ เดิน-วิ่งเงียบมาราธอนเพื่อการกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2559

การจัดงาน Startup Thailand 2016