พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ | รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม

กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ เม.ย.๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560
กำหนดการระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560
กำหนดการ ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560