วิดีโอคลิป

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 59  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้สัมภาษณ์รายการคม ชัด ลึก ประเด็น “กระบวนการสอบสวนคดีรถหรู” ทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV ช่อง 22

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 59 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์รายการคม ชัด ลึก ประเด็น “กระบวนการสอบสวนคดีรถหรู” ทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV ช่อง 22

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 ประเด็น เดินหน้าประเทศไทย  ประเด็น One Map แผนที่เดียวแก้ปัญหาบุกรุกทรัพยากรทั้งระบบ

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 ประเด็น เดินหน้าประเทศไทย ประเด็น One Map แผนที่เดียวแก้ปัญหาบุกรุกทรัพยากรทั้งระบบ

การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map)

การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map)

รายการชั่วโมงที่ 26 สถานีโทรทัศน์ Now 26 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ประเด็น การดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต

รายการชั่วโมงที่ 26 สถานีโทรทัศน์ Now 26 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ประเด็น การดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2558 ประเด็นผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ปี

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2558 ประเด็นผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ปี

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ประเด็น “กระทรวงยุติธรรมกับการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ” ตอนที่ 1

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ประเด็น “กระทรวงยุติธรรมกับการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ” ตอนที่ 1

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ประเด็น “กระทรวงยุติธรรมกับการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ” ตอนที่ 2

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ประเด็น “กระทรวงยุติธรรมกับการแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำ” ตอนที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย เร่งแก้ปัญหายาเสพติด มุ่งสร้าง “ชุมชนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย เร่งแก้ปัญหายาเสพติด มุ่งสร้าง “ชุมชนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด”

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายขับเคลื่อนโรดแมป (ROAD MAP) ตามนโยบายรัฐบาล สู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายขับเคลื่อนโรดแมป (ROAD MAP) ตามนโยบายรัฐบาล สู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2558 ประเด็น “4 นำ 4 สร้าง กับงานเดินหน้ากระทรวงยุติธรรม”

รายการเดินหน้าประเทศไทย ประจำวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2558 ประเด็น “4 นำ 4 สร้าง กับงานเดินหน้ากระทรวงยุติธรรม”