ยธ. ร่วมงานเปิดตัว “โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน”เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๐ น.
ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
ภายใต้แนวคิด “ขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์”
จัดโดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการขจัดหนี้นอกระบบให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย
และประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อทดแทนหนี้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนากฎหมายได้ผลักดัน
พระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.)
เพื่อเป็นหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ
รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ในการประนอมหนี้และแก้ไขปัญหาข้อพิพาททั้งก่อนและหลังการบังคับคดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --