พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ “ฮักเฮือนจำแม่ฉอด” ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด


เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เสด็จทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ภายใต้กิจกรรม “ฮักเฮือนจำแม่ฉอด

โดยเป็นเรือนจำและทัณฑสถานหญิงแห่งที่ ๑๖ ของการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ

โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เฝ้ารับเสด็จ

 ทั้งนี้ การดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ต้องขังซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ให้ได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด

 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและเมื่อกลับคืนสู่สังคมจะไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ


ร่วมแสดงความคิดเห็น

- ท่านต้องเข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ -

ยังไม่มีความคิดเห็น

    -- ยังไม่มีความคิดเห็น --