กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดสัตตมวาร (๗ วัน)

กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดสัตตมวาร (๗ วัน)

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดสัตตมวาร (๗ วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และร่วมถวายภัตตาหารพระสงฆ์จากวัดชลประทานรังสฤษฎ์ จำนวน ๑๐ รูป&nb ...

รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด”

รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “นโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เขตดินแดง กรุงเทพฯ ...

ยธ. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ

ยธ. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าของอนุกรรมการฯ ๓ คณะ ประกอบด้วย ๑.คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ๒.คณะ ...

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม

เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  นำคณะผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ พร้อมทั้งเป็นประธานเปิด “โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”  ...

“ยุติธรรม” หนุนเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ สร้างกลไกภาคประชาชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

“ยุติธรรม” หนุนเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ  สร้างกลไกภาคประชาชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ” รุ่นที่ ๒  พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม  ว่าที่ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮ่องกงและคณะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮ่องกงและคณะ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วย พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พลตรี ทรงศักดิ์ สหสมโชค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ให้การต้อนรับ Mr.Rim ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอพีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอพีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอพี ในประเด็น“แนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อในสังกัดของสำนักข่าวเอพี ...