กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือสถาบันพลังจิตตานุภาพ สอนหลักสูตรสมาธิให้กับผู้ที่ก้าวพลาดกระทำความผิด เพื่อยกระดับจิตใจให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือสถาบันพลังจิตตานุภาพ สอนหลักสูตรสมาธิให้กับผู้ที่ก้าวพลาดกระทำความผิด  เพื่อยกระดับจิตใจให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

          เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง ...

รมว.ยธ. เน้นให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด

รมว.ยธ. เน้นให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด

          เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ลานศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลั ...

“ยุติธรรม” เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรม ให้เข้าถึงประชาชนอย่างเสมอภาค และเสียค่าใช้จ่ายน้อย

“ยุติธรรม” เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรม ให้เข้าถึงประชาชนอย่างเสมอภาค และเสียค่าใช้จ่ายน้อย

         เมื่อวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑ ...

กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์

กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์

         เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ชัยภูมิเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน พบปัญหาเรื่องหนี้สินและที่ดิน

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ชัยภูมิเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน พบปัญหาเรื่องหนี้สินและที่ดิน

                   เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น.  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  ลงพื้นที่มอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่  และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระ ...

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมของทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก พร้อมให้กำลังใจผู้ต้องขังให้เตรียมความพร้อมเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมของทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก พร้อมให้กำลังใจผู้ต้องขังให้เตรียมความพร้อมเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรม พร้อมทั้งกล ...

“ยุติธรรม” มุ่งขับเคลื่อนงาน “กพยจ.” เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนระดับพื้นที่

“ยุติธรรม” มุ่งขับเคลื่อนงาน “กพยจ.” เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนระดับพื้นที่

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘ - ๑๐ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุติธรรมจังหวัด : ภารกิจ และ กพยจ. พร้อ ...