คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

          ในวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ...

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานของกรมราชทัณฑ์

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานของกรมราชทัณฑ์

         ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงาน โดยมี พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ

         ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ฟังบรรยายสรุปภารกิจและมอบนโยบาย การทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง ...

พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงเยี่ยมผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ และทรงร่วมกิจกรรมการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการนำแนวทางศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับผู้ต้องขัง รุ่นที่ ๗ จ.เชียงราย

พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงเยี่ยมผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ และทรงร่วมกิจกรรมการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการนำแนวทางศาสตร์พระราชามาปรับใช้กับผู้ต้องขัง รุ่นที่ ๗ จ.เชียงราย

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๒๕ น. ณ ตะวันฟาร์มและศูนย์วิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังตะวันฟาร์มและศูนย์วิสาหกิจชุมชน โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รอ ...

รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำส่วนราชการในสังกัดดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม

รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำส่วนราชการในสังกัดดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม

          ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้บร ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เปิดโอกาสให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑

         ในวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโอกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมอวยพรเนื่ ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

         ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ป ...