ยธ. ร่วมงานเปิดตัว “โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน”

ยธ. ร่วมงานเปิดตัว “โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน”

เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๐ น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์” จัดโดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และควา ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E. Ms.Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ พร้อมทั้งหารือเพื่อหาแนวท ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ “ฮักเฮือนจำแม่ฉอด” ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ “ฮักเฮือนจำแม่ฉอด” ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ภายใต้กิจกรรม “ฮักเฮือนจำแม่ฉอด” โดยเป็นเรือนจำและทัณฑสถานหญิงแห่งที่ ๑๖ ของการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจฯ โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐม ...

“ยุติธรรม” จับมือภาคเอกชน ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง

“ยุติธรรม” จับมือภาคเอกชน ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือกำหนดแนวทางในการคืนคนดีสู่สังคม ร่วมกับผู้บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่ง ...

ยธ. เปิดเวทีนานาชาติ มุ่งสกัดกั้นสารตั้งต้นไม่ให้เข้าสู่กระบวนการผลิตยาเสพติด

ยธ. เปิดเวทีนานาชาติ มุ่งสกัดกั้นสารตั้งต้นไม่ให้เข้าสู่กระบวนการผลิตยาเสพติด

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยเคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น และสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ ครั้งที่ ๓ (Third International Conference : Precursor Chemicals and New Psychoactive Substances) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างว ...

“ยุติธรรม” ศึกษาแนวทางการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

“ยุติธรรม” ศึกษาแนวทางการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเสนอความเห็นการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับคดีล้มละลายให้สามารถรวบรวมทร ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Francesco Saverio Nisio เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ณ ห้องรับ ...