“ยุติธรรม” ร่วมมือ 7 หน่วยงาน ขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย

“ยุติธรรม” ร่วมมือ 7 หน่วยงาน ขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจตามแนวทางของสหป ...

รมว.ยธ. มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนคดีพิเศษ

รมว.ยธ. มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบาย และรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   ...

ผู้เสียหายกรณีตกเป็นแพะ เข้าแสดงความขอบคุณต่อ รมว.ยุติธรรม

ผู้เสียหายกรณีตกเป็นแพะ เข้าแสดงความขอบคุณต่อ รมว.ยุติธรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับนายธวัชชัย  รัตนศรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าพบเพื่อกล่าวแสดงความขอบคุณที่ก ...

รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมเน้นย้ำการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล และการพัฒนาศักยภาพงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล

รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมเน้นย้ำการบูรณาการข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล และการพัฒนาศักยภาพงานนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ   นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธ ...

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 4/2560

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 4/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินงานของกองท ...

รมว.ยธ. เน้นย้ำการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

รมว.ยธ. เน้นย้ำการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วย ...

รมว.ยุติธรรม เป็นสักขีพยานลงนาม MOU สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

รมว.ยุติธรรม เป็นสักขีพยานลงนาม MOU สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานป้อ ...