รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล ประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล ประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายเมอีร์ ชโล ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการป้องกันอาชญากรรม เพื่อสังคมที่สงบสุข

กระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการป้องกันอาชญากรรม เพื่อสังคมที่สงบสุข

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะทูตสันถวไมตรี ด้านหลักนิติธรรมสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทรงเป็นองค์ปาฐกเปิดการประชุมระดับสูง ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนา อย่างยั่งยืน การป้องกันอาชญากรรม และสังคมที่สงบสุข ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับผู้อำนวยการบริหาร UNODC ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับผู้อำนวยการบริหาร UNODC ในโอกาสหารือข้อราชการร่วมกัน

         ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๕ น. ณ ห้องรับรอง ๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ...

ยธ.ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่

ยธ.ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่

         ในวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๕ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายคันฉัตร ...

กระทรวงยุติธรรม จัดเวทีพูดคุย เรื่อง "Bitcoin กับมาตรการในการกำกับดูแล"

กระทรวงยุติธรรม จัดเวทีพูดคุย เรื่อง "Bitcoin กับมาตรการในการกำกับดูแล"

            ในวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Bitcoin กับมาตรการในการกำกับดูแล โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิจ ...

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยเลขานุการข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่นิวยอร์ค

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยเลขานุการข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่นิวยอร์ค

          ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๔๕ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้การต้อนรับ นายแอนดรูว์ กิลมัวร์ ผู้ช่วยเลขานุการข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่นิวยอร์ค พร้อมคณะ ในโอกาสหารือเกี่ยวกับแนวทาง การขับเคลื่อนสิ ...

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ จ.หนองบัวลำภู

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ จ.หนองบัวลำภู

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อมอบนโยบ ...