รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 2018 IYF World Culture Camp Thailand

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 2018 IYF World Culture Camp Thailand

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 2018 IYF World Culture Camp Thailand จัดโดย IYF Thailand (International Youth Fellowship) หรือ มูล ...

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

         ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษว ...

กระทรวงยุติธรรม จัดประชุม กพยช.ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

กระทรวงยุติธรรม จัดประชุม กพยช.ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

         ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑&n ...

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พร้อมประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ

ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน ๑๐๓ คน พร้อมทั้งมอบ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทย ประชุมทวิภาคีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทย ประชุมทวิภาคีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs-CND) สมัยที่ ๖๑

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs-CND) สมัยที่ ๖๑

          เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs-CND) สมัยที่ ๖๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ ๖๑ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ ๖๑ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

         เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ ๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงย ...