รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรววงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรววงยุติธรรม  ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย

         ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เชค ญัสซิม บิน อับดุลเราะฮ์มาน บิน มุฮัมมัาลดับดุลเราะฮ์มาน อาลษานี (H.E. Sheikh Jassim Bin Abdulrahman Bin Mohammed A ...

พล.อ.อ. ประจินฯ ติดตามการปฏิรูปการทำงานและคดีสำคัญที่สาธารณชนให้ความสนใจ

พล.อ.อ. ประจินฯ ติดตามการปฏิรูปการทำงานและคดีสำคัญที่สาธารณชนให้ความสนใจ

         ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อติดตามผลการปฏิรูปการทำงานเกี่ยวกับ ความคืบหน้าคดีสำคัญที่สาธารณชนให้ความสนใจ โดยมี พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีป ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย

         ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายฟรันเชสโก ซาเวรีโอ นีซีโอ (Mr. Francesco Saverio Nisio) เอกอัครราชทูต วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ  ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

         ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูต วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย พร้อมคณะ  ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อกระช ...

กระทรวงยุติธรรม จัดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๗ ปี

กระทรวงยุติธรรม จัดงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๗ ปี

        ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๗ ปี โดยมีศ ...

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อแสดงความขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรมในการต่อสู้คดีให้แก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าพบรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อแสดงความขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรมในการต่อสู้คดีให้แก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

         ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ บริเวณด้านหน้าห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าพบ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เพื่อแสดงความขอบคุ ...

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคเกษตรเชิงบูรณาการ

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคเกษตรเชิงบูรณาการ

        ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม  จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานคุมประพฤติจั ...