รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เน้นย้ำ “การทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เน้นย้ำ “การทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม”

         เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา            นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา & ...

รมว. ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๔ จังหวัดสงขลา เน้นย้ำบูรณาการการทำงานให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม

รมว. ยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๔ จังหวัดสงขลา เน้นย้ำบูรณาการการทำงานให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ ๔ จังหวัดสงขลา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๔ จังหวัดสงขลา  โอกาสนี้ ผู้แทนภาคประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ได้เ ...

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้แทน UNODC พร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้แทน UNODC พร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับนายเจเรมี ดักลาส (Mr.Jeremy Douglas) ผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ...

รมว.ยธ. เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรม โดยยึด “ประชาชน” เป็นศูนย์กลาง

รมว.ยธ. เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรม โดยยึด “ประชาชน” เป็นศูนย์กลาง

         เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตร ...

รมว.ยธ. เปิดประชุม “โลกาภิวัตน์ ทุนนิยมสุดโต่ง การเสพติด ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ : ปัญหาและทางออก”

รมว.ยธ. เปิดประชุม “โลกาภิวัตน์ ทุนนิยมสุดโต่ง การเสพติด ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ : ปัญหาและทางออก”

         ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม AB โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท  เซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” กับ “หลักนิติธรรม” ครั้งที่ ๑  “โลกาภิวัตน์ ทุนน ...

กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณเสาธง หน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน “วัน ...

“ยุติธรรม” ประชุมผู้บริหาร เตรียมลงพื้นที่ โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ปีที่ ๒

“ยุติธรรม” ประชุมผู้บริหาร เตรียมลงพื้นที่  โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ปีที่ ๒

         เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ด้วยระบบการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่ ...