รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้กับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้กับ  สถาบันอนุญาโตตุลาการ

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงาน โดยมี นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ...

รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการทำงานของกรมบังคับคดี

รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการทำงานของกรมบังคับคดี

         ในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการทำงานของกรมบังคับคดี โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บ ...

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ และหารือกับประเทศสมาชิกโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ทั้ง ๕ ประเทศ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ และหารือกับประเทศสมาชิกโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย ทั้ง ๕ ประเทศ

         วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ น.  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination  Centre - SMCC) ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย  นายพงศธร สัจจชลพันธ ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายการทำงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  มอบนโยบายการทำงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานแก่สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ ...

“ยุติธรรม” เน้นย้ำการควบคุม ดูแล และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม

“ยุติธรรม” เน้นย้ำการควบคุม ดูแล และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม

         ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย ...

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น

         ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E.Ms.Yoko Kamikawa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วย H.E.Mr.Shiro Sa ...