รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติภารกิจวันแรก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติภารกิจวันแรก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ...

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเ ...

ยธ. ให้การต้อนรับที่ปรึกษาอาวุโส Mekong River

ยธ. ให้การต้อนรับที่ปรึกษาอาวุโส Mekong River

เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr. Zheng Baigang ที่ปรึกษาอาวุโส Mekong River (ผู้ประสานงานโครงการศูนย์คว ...

รมว.ยธ. บรรยายพิเศษเรื่องความร่วมมือการดำเนินงานด้านยาเสพติด ระหว่าง “สาธารณสุข” และ “ยุติธรรม”

รมว.ยธ. บรรยายพิเศษเรื่องความร่วมมือการดำเนินงานด้านยาเสพติด ระหว่าง “สาธารณสุข” และ “ยุติธรรม”

เมื่อวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับกระทรวงยุติธรรมเรื่องการดำเนินงานยาเสพติด” ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข วาระพิเศษ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินง ...

รมว.ยธ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

รมว.ยธ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ...

รมว.ยธ. เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

รมว.ยธ. เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน ๘๕ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) โดยมีพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ แล ...

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ...