ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมพบสื่อมวลชน

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมพบสื่อมวลชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครอ ...

ยธ.ขับเคลื่อนภารกิจกองทุนยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมในทุกพื้นที่

ยธ.ขับเคลื่อนภารกิจกองทุนยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมในทุกพื้นที่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม ...

รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำส่วนราชการในสังกัด ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน

รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำส่วนราชการในสังกัด ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วย ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุวพันธุ์  ตันยุววรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี โดยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงการต่างประเทศ ร ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ ทำเนียบรัฐบาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ ทำเนียบรัฐบาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ณ ทำเนียบรัฐบาล   เมื่อวันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๐ รูป เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงก ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr.Paul Robilliard เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อม ...

รมว.ยธ. ผลักดันความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน

รมว.ยธ. ผลักดันความร่วมมือในระดับพื้นที่เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ...