ก. ยุติธรรม เปิดเวทีหารือแนวทางปรับปรุงแผนที่ของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

ก. ยุติธรรม เปิดเวทีหารือแนวทางปรับปรุงแผนที่ของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทาง การปรับปรุงแผนที่แนวเขตป่าไม้และที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ...

ยธ. จัดการประชุมบังคับคดีแพ่งระหว่างประเทศ หารือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

ยธ. จัดการประชุมบังคับคดีแพ่งระหว่างประเทศ หารือแนวทางการปฏิบัติที่ดี  เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศ  เรื่อง “การบังคับคดีแพ่ง ในบริบทของการผนวกรวมทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัตร  (International Conference on Enforcement of Civil Judgment  in the Context of Dynamic Region ...

ยุติธรรม เร่งแก้ปัญหาเด็กแว้น และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา เน้นย้ำดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ “เด็กและเยาวชน” ทรัพยากรสำคัญของชาติ

ยุติธรรม เร่งแก้ปัญหาเด็กแว้น และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา เน้นย้ำดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ “เด็กและเยาวชน” ทรัพยากรสำคัญของชาติ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติหน้าที่และหารือแนวทางการปฏิบัติ  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแ ...

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนโรดแมป (ROAD MAP) ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนโรดแมป (ROAD MAP) ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน Road Map กระทรวงยุติธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนก ...

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับนายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้ ...

ก.ยุติธรรม จับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา

ก.ยุติธรรม จับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา 1๐.๐0 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการ ...

ยุติธรรม ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

ยุติธรรม ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาโครงการรัฐ - ราษฎร์ ร่วมใจแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ "เป้าหมายขององค์กรในการทำงานด้านเด็กและเยาวชน และสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐร่วมมือและสนับสนุน" เพื่อ ...