นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของผ่านดิน

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของผ่านดิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และข้าราชการกระท ...

ยธ.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมฯ พิจารณาร่างกฎหมายและแผนงานบูรณาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ยธ.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมฯ พิจารณาร่างกฎหมายและแผนงานบูรณาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม (กพยช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และแผนงานในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลย ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

เมื่อวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้สัมภาษณ์กรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับบุคคลภายนอกเรือนจำ เพื่อออกอากาศช่วงรายการข่าว (เวลา ๑๕.๐๐ น.) ทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ในประเด็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร และการบริหารงาน  ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ประเด็นเป็นข่าว”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ประเด็นเป็นข่าว”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ประเด็นเป็นข่าว” เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง ๑๐) ดำเนินรายการโดย คุณเกรียงไกร หอมจันทร์เทศ   สามารถติดตามรับชมรายการดังกล่าวทางสถานีวิทยุก ...

ยธ. ประชุมสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ยธ. ประชุมสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เพื่อรายงานผลการช่วยเหลือสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง อธ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมงานวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ ๔๑ ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมงานวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ ๔๑ ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม  ร่วมงานวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ ๔๑ ปี  โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี  พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเ ...