รมว. ยุติธรรม ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมประมง

รมว. ยุติธรรม ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมประมง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมกุ้ง และสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นของไทย โดยขอให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับสถาน ...

การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

เมื่อวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดยมี พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และพันตำรวจเอก สีหนา ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ เพื่อเป็นเงินขวัญถุงให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยพลังสามัคคีของคนในชุมชน โดยใช้ความจงรักภักดีที่มีต ...

รมว. ยุติธรรม นำทีมผู้บริหารร่วมซ้อมปั่นจักรยาน “Bike For Mom”

รมว. ยุติธรรม นำทีมผู้บริหารร่วมซ้อมปั่นจักรยาน “Bike For Mom”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการซักซ้อมและประเมินความพร้อมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบเส้นทางในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้ม ...

รมว. ยุติธรรม ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”

 รมว. ยุติธรรม ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ ...

ยธ. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ยธ. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีฯ ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมห ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ...