กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณามาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา

กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณามาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อการพิจารณามาตรการทางกฎหมาย และแนวทางการป้องกันแ ...

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม  ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ วังศุโขทัย ...

กระทรวงยุติธรรม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

กระทรวงยุติธรรม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ พระบรมมหาราชวัง ...

กระทรวงยุติธรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

กระทรวงยุติธรรม  ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ส่วนราชก ...

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของผ่านดิน

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของผ่านดิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และข้าราชการกระท ...

ยธ.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมฯ พิจารณาร่างกฎหมายและแผนงานบูรณาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ยธ.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมฯ พิจารณาร่างกฎหมายและแผนงานบูรณาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม (กพยช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และแผนงานในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลย ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

เมื่อวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้สัมภาษณ์กรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับบุคคลภายนอกเรือนจำ เพื่อออกอากาศช่วงรายการข่าว (เวลา ๑๕.๐๐ น.) ทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ...