“ยุติธรรม” รับมอบเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

“ยุติธรรม” รับมอบเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น ๓ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเ ...

“ยุติธรรม” จัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ยุติธรรม” จัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรั ...

รมว.ยธ. เน้นให้ผู้ผ่านการอบรมการบริหารงานยุติธรรมทำงานเพื่อประชาชน

รมว.ยธ. เน้นให้ผู้ผ่านการอบรมการบริหารงานยุติธรรมทำงานเพื่อประชาชน

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ...

“ยุติธรรม” เตรียมจัดทำฐานข้อมูลกลางทะเบียนประวัติเด็กแว้นและผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม

“ยุติธรรม” เตรียมจัดทำฐานข้อมูลกลางทะเบียนประวัติเด็กแว้นและผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อติดตามการดำเนินงา ...

ศอตช. ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ลงนาม MOU สร้างระบบธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

ศอตช. ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ลงนาม MOU สร้างระบบธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานในพิธีลงนา ...

รมว.ยธ. ผลักดันความร่วมมือด้านการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่

รมว.ยธ. ผลักดันความร่วมมือด้านการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วยงานในภูมิภาค ...

“กระทรวงยุติธรรม” ยกระดับด้านการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ

“กระทรวงยุติธรรม” ยกระดับด้านการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 18.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โรงแรมทัชมาฮาลพาเลซ (Taj Mahal Palace) กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ระหว่างนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กับนางรินา มิตรา (Mrs. Rina Mitra)  ผู้อำน ...