ยธ. พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม

ยธ. พัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวชศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ และนิติเวชศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยาศา ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐

กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยในเวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม ๘ รูป จากวัดอนงคา ...

“ยุติธรรม” ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

“ยุติธรรม” ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในรายการพิเศษ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้”  ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อรับบริจาคเงินสมทบทุนในการช่วยฟื้นฟูและเยียวยา ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โ ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการแข่งขัน Walk Rally ภายใต้ชื่องาน "Inspire run and ride by princess & friend" ในโอกาสครบ ๑๐ ปี โครงการกำลังใจฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการแข่งขัน Walk Rally  ภายใต้ชื่องาน "Inspire run and ride by princess & friend" ในโอกาสครบ ๑๐ ปี โครงการกำลังใจฯ

เมื่อวันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังไร่องุ่นซิลเวอร์เลค อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ ทรงเปิดการแข่งขัน Walk Rally ภายใต้ชื่องาน "Inspire run and ride by princess & friend" ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสคร ...

รมว.ยธ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

รมว.ยธ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ...

“ยุติธรรม” ประชุมขับเคลื่อนภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

“ยุติธรรม” ประชุมขับเคลื่อนภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ในมิติงานของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งประกอบด้วย กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ โดยมีนายชาญเช ...

ยธ. เปิดเวที แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการควบคุมยาเสพติด ครั้งที่ ๑

ยธ. เปิดเวที แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการควบคุมยาเสพติด ครั้งที่ ๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้เท่าทันต่อพลวัตการควบคุมยาเสพติด ครั้งที่ ๑ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ทักษะสังคมเพื่อลดอันตราย (Drug Education : Social Skills for Harm Reduction) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระห ...