รมว.ยธ. เน้นย้ำการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

รมว.ยธ. เน้นย้ำการช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วย ...

รมว.ยุติธรรม เป็นสักขีพยานลงนาม MOU สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

รมว.ยุติธรรม เป็นสักขีพยานลงนาม MOU สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานป้อ ...

“ยุติธรรม” หารือแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม

“ยุติธรรม” หารือแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้อยู่ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการป ...

รมว.ยธ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ณ ประเทศกัมพูชา

รมว.ยธ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ณ ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม Raffles Le Royal Hotel กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค โดยมีผู้แทนจากประเทศไทย กัมพู ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินโครงการกำลังใจฯ ณ จังหวัดเชียงราย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินโครงการกำลังใจฯ ณ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๑๕ น. พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินโครงการกำลังใจฯ  ณ อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย ทรงเยี่ยมนายวีรภาพ กันแก้ว คนต้นแบบโครงการกำลังใจฯ เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวกำลังใจ โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตร ...

สัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ และ อปท.ทีวีนิวส์

สัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ และ อปท.ทีวีนิวส์

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์พิเศษเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง “หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์” และ “อปท.ทีวีนิวส์” ในประเด็น การดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ...

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายขับเคลื่อนการทำงานระดับพื้นที่สู่ Thailand ๔.๐

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  มอบนโยบายขับเคลื่อนการทำงานระดับพื้นที่สู่ Thailand ๔.๐

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อมอบนโยบายการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงย ...