รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการ “เดินหน้าประเทศไทย”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการ “เดินหน้าประเทศไทย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกเทปรายการ “เดินหน้าประเทศไทย”  ใ ...

กระทรวงยุติธรรม ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

กระทรวงยุติธรรม ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้การต้อนรับ นายโน ควังอิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ  ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน เกี่ยวกับความร่วมมือที่สำคัญระหว่างประเทศเกาหลีและประเทศไทย  อาทิ ด้า ...

กระทรวงยุติธรรม ต้อนรับรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมออสเตรเลีย

กระทรวงยุติธรรม ต้อนรับรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมออสเตรเลีย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายไมเคิล คีนัน รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมออสเตรเลีย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน เกี่ยวกับความร่วมมือที่สำคัญระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย  ในด้านความมั่นคงและการต ...

ยธ. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ยธ. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สานพลังเทศบาลไทย : โปร่งใส...ตรวจสอบได้” ในการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมชี้แจงแนวการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตรา ๑:๔๐๐๐ (One Map)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมชี้แจงแนวการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตรา ๑:๔๐๐๐ (One Map)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานชี้แจงแนวทางการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตรา ๑:๔๐๐๐ (One Map) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการทั้งประเทศ  รวมทั้งสามารถบร ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมชี้แจงแนวการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตรา ๑:๔๐๐๐ (One Map)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมชี้แจงแนวการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตรา ๑:๔๐๐๐ (One Map)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานชี้แจงแนวทางการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตรา ๑:๔๐๐๐ (One Map) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการทั้งประเทศ  รวมทั้งสามารถบริหารพ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมชี้แจงแนวการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตรา ๑:๔๐๐๐ (One Map)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมชี้แจงแนวการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตรา ๑:๔๐๐๐ (One Map)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานชี้แจงแนวทางการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตรา ๑:๔๐๐๐ (One Map) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการทั้งประเทศ  รวมทั้งสามารถบริหารพ ...