รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมงานวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ ๔๑ ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมงานวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ ๔๑ ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม  ร่วมงานวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ ๔๑ ปี  โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี  พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเ ...

รมว.ยุติธรรม ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รมว.ยุติธรรม ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมมอบทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั่วประเทศผ่านระบบ ...

“ยุติธรรม” ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หารือแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

“ยุติธรรม” ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หารือแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการทำงานร่วมกัน ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ...

ยธ. ยกระดับงานราชทัณฑ์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ยธ. ยกระดับงานราชทัณฑ์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๓๕ (The 35th Asian and Pacific Conference of Correctional Administrators : APCCA)  ซึ่งกรมราชทัณฑ์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Pride in Uniqueness"  ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม ICAD ๒

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม ICAD ๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒ (International Conference on Alternative Development ๒ : ICAD ๒) โดยมี พ ...

ก.ยุติธรรมจับมือภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ “ICAD๒” ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์ของพระราชา

ก.ยุติธรรมจับมือภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ “ICAD๒” ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์ของพระราชา

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ  International Conference on Alternative Development ๒๐๑๕ “ICAD๒” ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  ตามแนวทาง “ศาสตร์ของพระราชา” โดยมี พลเ ...