ยธ. พิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรม

ยธ. พิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... และพิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย  ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ๔ หน่วยงาน บูรณาการการทำงานของอาสาสมัครภาคประชาชน ในโครงการ “อาสาไทย หัวใจเดียวกัน”

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ๔ หน่วยงาน บูรณาการการทำงานของอาสาสมัครภาคประชาชน ในโครงการ “อาสาไทย หัวใจเดียวกัน”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานเปิดโครงการ “อาสาไทย หัวใจเดียวกัน” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการทำงานของอาสาสมัครเชิงบูรณาการ” โดยมี พลโท อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ ...

กระทรวงยุติธรรมเปิดเวทีระดมความเห็น “ร่างประมวลผลกฎหมายยาเสพติดในมุมมองพนักงานอัยการ”

กระทรวงยุติธรรมเปิดเวทีระดมความเห็น “ร่างประมวลผลกฎหมายยาเสพติดในมุมมองพนักงานอัยการ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๕ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดในมุมมองพนักงานอัยการ” เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด  รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายจากลุ่มผู้ใ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือข้อราชการด้านปราบปรามยาเสพติด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือข้อราชการด้านปราบปรามยาเสพติด

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. และนางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสเข้าเยี่ยมค ...

รมว.ยุติธรรม หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาค

รมว.ยุติธรรม หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย เพื่อร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม  นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส.  ให้การต้อนรับ ฯพณฯ กุ จันสินา (H.E.Kou Chansina) ประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตรา ...

ก.ยุติธรรม ร่วมรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน

ก.ยุติธรรม ร่วมรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ๒๕๕๘ “Active Citizen…พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชัน “ ภายใต้แนวคิด Active Citizen ปลูกสำนึกไทย ต้านภัยคอร์รัปชัน” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเ ...

รมว. ยุติธรรม แถลงแนวทางปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘

รมว. ยุติธรรม แถลงแนวทางปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ค ...