กระทรวงยุติธรรม กับผลงานเสริมสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กระทรวงยุติธรรม กับผลงานเสริมสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) บันทึกเทปรายการ “ชั่วโมงที่ ๒๖” ประเด็น “การดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต” ดำเนินการรายการโดย คุณเทพชัย หย่อง  โดยสามารถรับชมรายการฯ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลงานครบ ๑ ปี มุ่งเน้นการดำเนินงานสู่หมู่บ้าน นำบริการของรัฐสู่ประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลงานครบ ๑ ปี มุ่งเน้นการดำเนินงานสู่หมู่บ้าน นำบริการของรัฐสู่ประชาชน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลงานรัฐบาลของกระทรวงยุติธรรมในรอบ ๑ ปี ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการของรัฐสู่ประชาชน” โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตามแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญและเร่งด ...

ยธ. หารือขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนสู่เวทีโลก

ยธ. หารือขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนสู่เวทีโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลเรื่องการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development : AD)  แก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน  เพื่อเตรียมประเด็นเนื้อหาการนำเสนอต่อที่ประชุม ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ พร้อมมอบทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม  ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  ตลอดจนราย ...

กระทรวงยุติธรรมโชว์ผลงานรอบ ๑ ปี ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่หมู่บ้าน พร้อมนำบริการของรัฐสู่ประชาชน

กระทรวงยุติธรรมโชว์ผลงานรอบ ๑ ปี ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่หมู่บ้าน พร้อมนำบริการของรัฐสู่ประชาชน

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ ๑ ปี  พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานที่จะขับเคลื่อนในอนาคตต่อไป ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ ในมิติด้านความมั่นคง ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ด้านวัฒนธรรม ท่องเที่ยว กีฬา และกิจการอื่นๆ ด ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานการเปิดประชุมวิชาการ เรื่อง “สู่นโยบายยาเสพติดที่มีมนุษยธรรม” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริฯ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานการเปิดประชุมวิชาการ เรื่อง “สู่นโยบายยาเสพติดที่มีมนุษยธรรม” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี โครงการกำลังใจในพระดำริฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จไปทรงเป็นประธานการเปิดประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี  โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรื่อง “สู่นโยบายยาเสพติดที่มีมนุษยธรรม”(Towards Humane Drug Policy) โดยมีนายวีระพล ตั ...

ยธ.หารือแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการมีทนายความอยู่ร่วมในชั้นสอบสวน

ยธ.หารือแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการมีทนายความอยู่ร่วมในชั้นสอบสวน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม  เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อพิจารณาแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการมีทนายความอยู่ร่วมในชั้นสอบสวน  โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ...