พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ สืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่”

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐ สืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่”

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จเป็นองค์ประธาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐”  พร้อมประทานเงินพระราชทานเงินขวัญถุงแก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่  ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวนทั้ง ๑,๐๒๔ แห่ง ผ่านผู้ว่าราชการจั ...

คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

         เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วม ...

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

         วันนี้ ( 12 สิงหาคม 2560) เวลา 06.30 น. ณ บริเวณพระลานราชวังดุสิต กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พร ...

รมว.ยุติธรรม เร่งขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน

รมว.ยุติธรรม เร่งขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ภายใต้สภานโยบายและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ความก้าวหน้าการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และกรอบบทบา ...

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ มอบนโยบายการทำงานเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ มอบนโยบายการทำงานเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรัตนสุวรรณ  โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมโครงการ "ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน" ครั้งที่ ๕  ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานอำนว ...

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรม

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรม

         เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  ลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการ "ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน  นำบริการรัฐสู่ประชาชน " ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท  จังหว ...

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ นำความยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน จ.สุรินทร์

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ นำความยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน จ.สุรินทร์

         เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา  09.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  ลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ใน "โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน  "ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อมอบนโยบายการอำนวยความยุต ...