รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน (H.E. Ms. Evren Dagdelen Akgun) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธาร ...

ยธ. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

ยธ. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร กระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และเยี่ยมเยียนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบด้วย สำนักงานยุติธ ...

กระทรวงยุติธรรม ประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

กระทรวงยุติธรรม ประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ประกาศความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดี ...

“ยุติธรรม” นำมิติด้านสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน THAILAND ๔.๐เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ยุติธรรม” นำมิติด้านสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน THAILAND ๔.๐เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ การเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน THAILAND ๔.๐ เพ ...

กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือสถาบันพลังจิตตานุภาพ สอนหลักสูตรสมาธิให้กับผู้ที่ก้าวพลาดกระทำความผิด เพื่อยกระดับจิตใจให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือสถาบันพลังจิตตานุภาพ สอนหลักสูตรสมาธิให้กับผู้ที่ก้าวพลาดกระทำความผิด  เพื่อยกระดับจิตใจให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

          เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง ...

รมว.ยธ. เน้นให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด

รมว.ยธ. เน้นให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด

          เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ลานศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลั ...

“ยุติธรรม” เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรม ให้เข้าถึงประชาชนอย่างเสมอภาค และเสียค่าใช้จ่ายน้อย

“ยุติธรรม” เน้นย้ำการขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรม ให้เข้าถึงประชาชนอย่างเสมอภาค และเสียค่าใช้จ่ายน้อย

         เมื่อวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑ ...