ก.ยุติธรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

ก.ยุติธรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในนาม “กระทรวงยุติธรรม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกร ...

รมว. ยุติธรรม แถลงข่าวชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของ “หมอหยอง”

รมว. ยุติธรรม แถลงข่าวชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของ “หมอหยอง”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม แถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชน กรณีนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์ หรือ “หมอหยอง”  ผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญ ...

ยธ. ประชุมเร่งติดตามการยกร่างพระราชบัญญัติของส่วนราชการเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ยธ. ประชุมเร่งติดตามการยกร่างพระราชบัญญัติของส่วนราชการเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมพิจารณากฎหมายและร่างกฎหมายของส่วนราชการ ที่มีข้อขัดแย้งหรือถกเถียงในสังคม เพื่อพิจารณาผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  และ Road Map ของคณะรักษ ...

ยธ. เตรียมการจัดประชุมแนวทางปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ

ยธ. เตรียมการจัดประชุมแนวทางปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวทางปฏิบัติสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ  (International Conference on Alternative Developme ...

“ยุติธรรม” สร้างการรับรู้ เรื่อง “กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา” สู่ประชาชนผ่านรายการคำตอบข่าว

“ยุติธรรม” สร้างการรับรู้ เรื่อง “กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา” สู่ประชาชนผ่านรายการคำตอบข่าว

เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ในฐานะเลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ “คำตอบข่าว” ในประเด็น “การ ...

ยธ. เปิดตัวสถาบันอนุญาโตตุลาการ แก้ปัญหาความขัดแย้งภาคธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทย

ยธ. เปิดตัวสถาบันอนุญาโตตุลาการ แก้ปัญหาความขัดแย้งภาคธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน THAC Open House   The 1st International Dispute Resolution Center in Thailand โดยมี พลเอก อภิชัย หงส์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ ปลัด ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการชั่วโมงที่ ๒๖

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการชั่วโมงที่ ๒๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการชั่วโมงที่ ๒๖  ในประเด็น “การแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NOW ๒๖ ดำเนินรายการโดย คุณเทพชัย หย่อง ...