ยธ. สนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ยธ. สนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อรายงานผลการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทร ...

กรมคุมประพฤติ เผยสถิติผู้เมาแล้วขับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

กรมคุมประพฤติ เผยสถิติผู้เมาแล้วขับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ   พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ได้มอบหมายให้พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ   แถลงข่าวสรุปยอดผู้ถูกคุมความประพฤติช่วงเทศกาลปีใ ...

ยธ. พัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ตามนโยบาย “คืนคนดีสู่สังคม”

ยธ. พัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ตามนโยบาย “คืนคนดีสู่สังคม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สมาธิกับผู้ต้องขัง” เพื่อเผยแพร่การขับเคลื่อนนโยบายการคืนคนดีสู่สังคมของกระทรวงยุติธรรม ผ่านโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหลักสูตรสัคคสาสมาธิ ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีเปิดงาน “พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีเปิดงาน “พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง”

เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง” ภายใต้แนวคิด โอกาส เกียรติ กำลังใจ คนไทย และเกื้อกูลกัน โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมในพิธีฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชน ...

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  พร้อมด้วยพลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ประธานศาลฎีกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ประธานศาลฎีกา

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  เข้าเยี่ยมคา ...

กระทรวงยุติธรรม กับผลงานเสริมสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กระทรวงยุติธรรม กับผลงานเสริมสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) บันทึกเทปรายการ “ชั่วโมงที่ ๒๖” ประเด็น “การดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต” ดำเนินการรายการโดย คุณเทพชัย หย่อง  โดยสามารถรับชมรายการฯ ...