รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ HE Mr.Mun Song Mo เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ประจำประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาคว ...

รมว. ยุติธรรม นำทีมผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมกิจกรรม “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”

รมว. ยุติธรรม นำทีมผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมกิจกรรม “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ทรงเปิดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”&nb ...

รมว. ยุติธรรม หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเกี่ยวกับการถอดยศฯ

รมว. ยุติธรรม หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเกี่ยวกับการถอดยศฯ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือคณะทำงานเพื่อติดตามการพิจารณาเกี่ยวกับการถอดยศ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องป ...

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพลโท อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับนายพอล โรบิลลียาร์ด เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั ...

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ประชุมทวิภาคี ไทย-ลาว

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ประชุมทวิภาคี ไทย-ลาว

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย พร้อมด้วย ท่านกุ จันสินา ประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วมการประชุมทวิภาคีไทย-ลาว เรื่อง ความร่ว ...

รมว. ยุติธรรม ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมประมง

รมว. ยุติธรรม ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมประมง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมกุ้ง และสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นของไทย โดยขอให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับสถาน ...

การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

เมื่อวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดยมี พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และพันตำรวจเอก สีหนา ...