กระทรวงยุติธรรม ต้อนรับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

กระทรวงยุติธรรม ต้อนรับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายพอล โรบิลลียาร์ด เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือข้อราชการร่วมก ...

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ลงนาม MOU ๗ ฝ่ายแก้ปัญหายาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำ

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ลงนาม MOU ๗ ฝ่ายแก้ปัญหายาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค” ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย หารือด้านความร่วมมือด้านยาเสพติดและกระบวนการยุติธรรมระหว่างสองประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย หารือด้านความร่วมมือด้านยาเสพติดและกระบวนการยุติธรรมระหว่างสองประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ Heritage General Building สหพันธรัฐรัสเซีย  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย  เข้าพบและหารือข้อราชการด้านยาเสพติดกับคณะผู้แทนรัสเซีย นำโดย  H.E. Mr. Igor ZUBOV รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการภายใน/มหาดไทย  และ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัล “ข้าราชการต้นแบบ” เชิดชูคนดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัล “ข้าราชการต้นแบบ” เชิดชูคนดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อยกย่องเชิดชูข้าราชการต้นแบบ จำนวน ๒๘ ราย ซึ่งคัดเลือกจากข้าราชการที่ปฏิบัติหน ...

ก.ยุติธรรม ติดตามความคืบหน้าแก้ปัญหาเด็กแว้น - ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

ก.ยุติธรรม ติดตามความคืบหน้าแก้ปัญหาเด็กแว้น - ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558  ครั้งที่ 2/2559 โดยมีพลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   & ...

รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เมืองสกล คนไม่โกง

รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เมืองสกล คนไม่โกง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เมืองสกล คนไม่โกง พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของรัฐบาล” โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบรางวัลชนะเลิศ การป ...

การประชุม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

การประชุม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีนายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ...