รมว.ยธ. เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรม โดยยึด “ประชาชน” เป็นศูนย์กลาง

รมว.ยธ. เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนงานอำนวยความยุติธรรม โดยยึด “ประชาชน” เป็นศูนย์กลาง

         เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตร ...

รมว.ยธ. เปิดประชุม “โลกาภิวัตน์ ทุนนิยมสุดโต่ง การเสพติด ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ : ปัญหาและทางออก”

รมว.ยธ. เปิดประชุม “โลกาภิวัตน์ ทุนนิยมสุดโต่ง การเสพติด ผู้ต้องขังล้นเรือนจำ : ปัญหาและทางออก”

         ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม AB โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท  เซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” กับ “หลักนิติธรรม” ครั้งที่ ๑  “โลกาภิวัตน์ ทุนน ...

กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณเสาธง หน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน “วัน ...

“ยุติธรรม” ประชุมผู้บริหาร เตรียมลงพื้นที่ โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ปีที่ ๒

“ยุติธรรม” ประชุมผู้บริหาร เตรียมลงพื้นที่  โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ปีที่ ๒

         เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ด้วยระบบการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่ ...

รมว.ยธ. ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ในประเด็น การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบริหารองค์กรและการบริหารงาน

รมว.ยธ. ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ในประเด็น การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบริหารองค์กรและการบริหารงาน

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ในประเด็น การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรและการบริหารงาน           ใจความสำคัญตอน ...

“ก.ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

“ก.ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมในประเด็นต่างๆ อาทิ การรายงานผลสถานะทางการเงินของกองทุนยุติธรรม ณ วันที่ ๓๑ ...

“รมว.ยุติธรรม” เดินหน้านำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง พัฒนาเรือนจำฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“รมว.ยุติธรรม” เดินหน้านำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง พัฒนาเรือนจำฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการฉลิมพระเกียรติฯ   นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมการปรับภูมิทัศน์ของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด และทัณฑสถาน ...