รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E. Mrs.Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสหารือข้อราชการเ ...

รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยม สกธ. พร้อมมอบนโยบายพัฒนาศูนย์ DXC เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมระดับชาติ

รมว.ยธ.ตรวจเยี่ยม สกธ. พร้อมมอบนโยบายพัฒนาศูนย์ DXC  เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมระดับชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารอาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร    นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม เข้ ...

รมว.ยธ. มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี เน้นการให้บริการแก่ประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

รมว.ยธ. มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี เน้นการให้บริการแก่ประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารกรมบังคับคดี เขตบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมกรมบังคับคดี พร้อมทั้งมอบนโยบาย และรับฟังปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการดำเนินงานในด้านต่างๆ ...

สัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในประเด็น “3 ปีกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมของ คสช.”

สัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในประเด็น “3 ปีกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมของ คสช.”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้สัมภาษณ์พิเศษในประเด็น “๓ ปีกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมของ คสช.”  โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธ ...

ยธ. จัดประชุม กพยช.ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

ยธ. จัดประชุม กพยช.ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Jaime Virgilio Nualart Sanchez เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเ ...

รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ จ.นราธิวาส พร้อมมอบนโยบายเพื่อการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ จ.นราธิวาส พร้อมมอบนโยบายเพื่อการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของกระทรวงยุติธรรม  ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระ ...