“ยุติธรรม” จับมือภาคเอกชน ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง

“ยุติธรรม” จับมือภาคเอกชน ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือกำหนดแนวทางในการคืนคนดีสู่สังคม ร่วมกับผู้บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่ง ...

ยธ. เปิดเวทีนานาชาติ มุ่งสกัดกั้นสารตั้งต้นไม่ให้เข้าสู่กระบวนการผลิตยาเสพติด

ยธ. เปิดเวทีนานาชาติ มุ่งสกัดกั้นสารตั้งต้นไม่ให้เข้าสู่กระบวนการผลิตยาเสพติด

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยเคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น และสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ ครั้งที่ ๓ (Third International Conference : Precursor Chemicals and New Psychoactive Substances) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างว ...

“ยุติธรรม” ศึกษาแนวทางการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

“ยุติธรรม” ศึกษาแนวทางการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเสนอความเห็นการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับคดีล้มละลายให้สามารถรวบรวมทร ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Francesco Saverio Nisio เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ณ ห้องรับ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ  H.E. Mrs. Eat  Sophea เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารร ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr. Bhagwant Singh Bishnoi เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ณ ห้องรั ...

“ยุติธรรม” เตรียมจัดนิทรรศการกระบวนการพัฒนาทางเลือก ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ยุติธรรม” เตรียมจัดนิทรรศการกระบวนการพัฒนาทางเลือก  ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดกิจกรรมพิเศษ นำเสนอกระบวนการพัฒนาทางเลือกในบริบทของประเทศไทย เพื่อถ ...