“ยุติธรรม” เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ พร้อมเพิ่มช่องทางสั่งซื้อผ่านระบบ E – commerce

“ยุติธรรม” เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ พร้อมเพิ่มช่องทางสั่งซื้อผ่านระบบ E – commerce

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “๑ คน ๑ ทักษะ” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้ต้องขังที่ไ ...

“เครือข่ายยุติธรรมชุมชน” สานพลังกองทุนหมู่บ้าน นำความยุติธรรมสู่ประชาชน

“เครือข่ายยุติธรรมชุมชน” สานพลังกองทุนหมู่บ้าน นำความยุติธรรมสู่ประชาชน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การประสานพลังเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน” โดยรัฐมน ...

ยธ.ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับหน่วยงานในภูมิภาค

ยธ.ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับหน่วยงานในภูมิภาค

เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน ...

คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.)” รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.)” รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยแผนความช่วยเหลือสำหรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยแผนความช่วยเหลือสำหรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๑๕ น. ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยแผนความช่วยเหลือ สำหรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ  ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. จัดขึ้น โดยมีผู้แทนจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโข ...

ยธ. ร่วมงานเปิดตัว “โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน”

ยธ. ร่วมงานเปิดตัว “โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน”

เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๐ น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ขจัดหนี้นอกระบบเป็นศูนย์” จัดโดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และควา ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E. Ms.Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ พร้อมทั้งหารือเพื่อหาแนวท ...