รมว.ยธ. ผลักดันความร่วมมือด้านการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่

รมว.ยธ. ผลักดันความร่วมมือด้านการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วยงานในภูมิภาค ...

“กระทรวงยุติธรรม” ยกระดับด้านการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ

“กระทรวงยุติธรรม” ยกระดับด้านการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 18.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โรงแรมทัชมาฮาลพาเลซ (Taj Mahal Palace) กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ระหว่างนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กับนางรินา มิตรา (Mrs. Rina Mitra)  ผู้อำน ...

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจฯ ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดเวทีระหว่างประเทศ หารือแนวทางการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสหประชาชาติ

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจฯ ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม  เปิดเวทีระหว่างประเทศ หารือแนวทางการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสหประชาชาติ

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑๕ ว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม (The ๑๕th National Symposium on Ending Violence against Children in Juvenile Jus ...

รมว.ยุติธรรม หารือแนวทางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จากการถูกทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ

รมว.ยุติธรรม หารือแนวทางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จากการถูกทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมาน และถูกบังคับให้หายสาบสูญครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ...

นายกรัฐมนตรีฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ แก่บุคคลและองค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

นายกรัฐมนตรีฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ แก่บุคคลและองค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ บุคคลและองค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี พ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวฯ ของ ปปส.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวฯ ของ ปปส.

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และรายงานการข่าวยาเสพติด รุ่นที่ ๑”  ในหัวข้อ “ความเป็นนักการข่าวและความคาดหวัง  ของฝ่ายนโยบายต่องานการข่าวยาเสพติด”  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข ...

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส.จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด Run for Dad Against Drugs

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส.จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด Run for Dad Against Drugs

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด (Run for Dad Against Drugs) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกิจกรรมวิ่ง แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเม ...