รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรม

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรม

         เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  ลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการ "ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน  นำบริการรัฐสู่ประชาชน " ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท  จังหว ...

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ นำความยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน จ.สุรินทร์

รมว.ยุติธรรม นำคณะผู้บริหารฯ ลงพื้นที่ นำความยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน จ.สุรินทร์

         เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา  09.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  ลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ใน "โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน  "ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อมอบนโยบายการอำนวยความยุต ...

“ยุติธรรม” รับมอบเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

“ยุติธรรม” รับมอบเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น ๓ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเ ...

“ยุติธรรม” จัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ยุติธรรม” จัดเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “หลักนิติธรรมกับการพัฒนาโดยศึกษาแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรั ...

รมว.ยธ. เน้นให้ผู้ผ่านการอบรมการบริหารงานยุติธรรมทำงานเพื่อประชาชน

รมว.ยธ. เน้นให้ผู้ผ่านการอบรมการบริหารงานยุติธรรมทำงานเพื่อประชาชน

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ...

“ยุติธรรม” เตรียมจัดทำฐานข้อมูลกลางทะเบียนประวัติเด็กแว้นและผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม

“ยุติธรรม” เตรียมจัดทำฐานข้อมูลกลางทะเบียนประวัติเด็กแว้นและผู้ประพฤติตนไม่เหมาะสม

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อติดตามการดำเนินงา ...

ศอตช. ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ลงนาม MOU สร้างระบบธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

ศอตช. ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ลงนาม MOU สร้างระบบธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานในพิธีลงนา ...