รมว.ยธ. เน้นย้ำการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

รมว.ยธ. เน้นย้ำการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

          ในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะร ...

การประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๑

          ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อทรงรับทราบผลการดำเนินงานของโครงก ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสวิสประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสวิสประจำประเทศไทย

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Ivo Sieber เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ...

“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมระดับภูมิภาค เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” AICHA Training Programme On Business And Human Rights โดยกรม ...

ก.ยุติธรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

ก.ยุติธรรม นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

         ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในนาม “กระทรวงยุติธรรม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปล ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น.   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่ว ...

รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด เดินหน้าดำเนินภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด เดินหน้าดำเนินภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

         เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โ ...