รมว.ยธ. ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ในประเด็น การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบริหารองค์กรและการบริหารงาน

รมว.ยธ. ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ในประเด็น การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบริหารองค์กรและการบริหารงาน

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์นิตยสาร IS AM ARE ครอบครัวพอเพียง ในประเด็น การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรและการบริหารงาน           ใจความสำคัญตอน ...

“ก.ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

“ก.ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมในประเด็นต่างๆ อาทิ การรายงานผลสถานะทางการเงินของกองทุนยุติธรรม ณ วันที่ ๓๑ ...

“รมว.ยุติธรรม” เดินหน้านำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง พัฒนาเรือนจำฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“รมว.ยุติธรรม” เดินหน้านำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง พัฒนาเรือนจำฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการฉลิมพระเกียรติฯ   นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมการปรับภูมิทัศน์ของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด และทัณฑสถาน ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ นางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน (H.E. Ms. Evren Dagdelen Akgun) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธาร ...

ยธ. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

ยธ. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร กระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และเยี่ยมเยียนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบด้วย สำนักงานยุติธ ...

กระทรวงยุติธรรม ประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

กระทรวงยุติธรรม ประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ประกาศความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดี ...

“ยุติธรรม” นำมิติด้านสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน THAILAND ๔.๐เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ยุติธรรม” นำมิติด้านสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน THAILAND ๔.๐เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ การเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน THAILAND ๔.๐ เพ ...