รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ  H.E. Mrs. Eat  Sophea เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารร ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr. Bhagwant Singh Bishnoi เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ณ ห้องรั ...

“ยุติธรรม” เตรียมจัดนิทรรศการกระบวนการพัฒนาทางเลือก ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ยุติธรรม” เตรียมจัดนิทรรศการกระบวนการพัฒนาทางเลือก  ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดกิจกรรมพิเศษ นำเสนอกระบวนการพัฒนาทางเลือกในบริบทของประเทศไทย เพื่อถ ...

รมว.ยุติธรรม ร่วมพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กพยช.

รมว.ยุติธรรม ร่วมพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กพยช.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กพยช. ดั ...

“ยุติธรรม” จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๓

“ยุติธรรม” จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๓

ในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงาน ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.)” รุ่นที่ ๓ เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมมีค ...

ยธ.ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ยธ.ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนาย ...

“ยุติธรรม” นำเสนอการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาล ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย

“ยุติธรรม” นำเสนอการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาล  ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปโทรทัศน์รายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น “การดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมตามแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาล” โดยมีนายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉล ...