รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ “ธรรมาภิบาลกับรัฐวิสาหกิจไทย”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ  “ธรรมาภิบาลกับรัฐวิสาหกิจไทย”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับรัฐวิสาหกิจไทย” ภายใต้โครงการเสวนาทางวิชาการ “ธรรมาภิบาลกับรัฐวิสาหกิจไทย” ซึ่งสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย จัดขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์ให้พนักงานตร ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการ “ข่าวดังข้ามเวลา”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการ “ข่าวดังข้ามเวลา”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บันทึกเทปรายการ “ข่าวดังข้ามเวลา” ในประเด็น “การแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ” ทั้งนี้ กำหนดออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๒๐.๔๐-๒๑.๓๐ น. ออกอากาศทางช่อง 9 ( MCOT HD )  ดำเนินรายการโดย คุณส ...

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมงาน “นายกรัฐมนตรีพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล”

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมงาน “นายกรัฐมนตรีพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ ๒ ปี ภายใต้กิจกรรม “นายกรัฐมนตรีพบปะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล” โดยมีรองนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงผลงานใน ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้านความมั่นคง โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ๒. ด้านวัฒนธรรม ...

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

รมว.ยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mrs. Mary Jo A. Bernardo – Aragon (นางแมรี โจ เอ แบร์นาโด-อารากน) เอกอัครราชทูตวิสามัญผ ...

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ๒๕๕๙

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ๒๕๕๙

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ๒๕๕๙ โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ร่วมกล่าวปาฐกถา  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และและข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วม ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ...

รมว.ยธ.ลงพื้นที่จังหวัดลำปางสร้างเครือข่ายเกษตรกร อาสาพัฒนาประชารัฐ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

รมว.ยธ.ลงพื้นที่จังหวัดลำปางสร้างเครือข่ายเกษตรกร  อาสาพัฒนาประชารัฐ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ” รุ่นที่ ๑ เพื่อมอบนโยบายด้านยาเสพติดและเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรกรอาสาประชารัฐ ของสภาเกษตรแห่งชาติ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขป ...

ยธ.สร้างเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ยธ.สร้างเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายประชาชนกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อมอบนโยบายด้านยาเสพติดและเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน ๑๗ จังหวัด พร้อมทั้งรับ ...