สัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในประเด็น “3 ปีกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมของ คสช.”

สัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในประเด็น “3 ปีกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมของ คสช.”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ให้สัมภาษณ์พิเศษในประเด็น “๓ ปีกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรมของ คสช.”  โดยนำเสนอผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธ ...

ยธ. จัดประชุม กพยช.ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

ยธ. จัดประชุม กพยช.ขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็ ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Jaime Virgilio Nualart Sanchez เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเ ...

รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ จ.นราธิวาส พร้อมมอบนโยบายเพื่อการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ จ.นราธิวาส พร้อมมอบนโยบายเพื่อการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของกระทรวงยุติธรรม  ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระ ...

รมว.ยุติธรรม พร้อมให้การช่วยเหลือพระและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

รมว.ยุติธรรม พร้อมให้การช่วยเหลือพระและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ เดินทางไปถวายสังฆทาน ณ วัดประชาภิรมย์ ถนนระแงะมรรคา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ...

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ และพบปะประชาชน จ.นราธิวาส

รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ และพบปะประชาชน จ.นราธิวาส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ...

“ยุติธรรม” ร่วมมือ 7 หน่วยงาน ขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย

“ยุติธรรม” ร่วมมือ 7 หน่วยงาน ขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจตามแนวทางของสหป ...