รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น

         ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E.Ms.Yoko Kamikawa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น พร้อมด้วย H.E.Mr.Shiro Sa ...

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงาน กรมคุมประพฤติ

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงาน กรมคุมประพฤติ

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงาน โดยมี นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเ ...

กระทรวงยุติธรรม จัดงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน “รวมพลคนข่าวยุติธรรม”

กระทรวงยุติธรรม จัดงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน “รวมพลคนข่าวยุติธรรม”

         ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรับรองสื่อมวลชน ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในงานผู้บริหารพบสื่อมวลชน “รวมพลคนข่าวยุติธรรม” โดยมีคณะผู้บริหาร ของกระทรวงยุติธรรม และสื่อ ...

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

         ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ  พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงาน โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ...

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่พร้อมหารือเพื่อขับเคลื่อน "กาฬสินธุ์โมเดล" และเอาจริงกับเจ้าหนี้นอกระบบต้องไม่ให้มีอีก

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่พร้อมหารือเพื่อขับเคลื่อน "กาฬสินธุ์โมเดล" และเอาจริงกับเจ้าหนี้นอกระบบต้องไม่ให้มีอีก

         ในวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดล ภายใต้โครงการกาฬสินธุ์ แฮปปิเนส ๒๐๑๙ โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งผู้บริหาร ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

         ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ น. ณ ห้องประชุม บีบี ๒๐๖ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเช็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการป ...

“ยุติธรรม” เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงความเป็นธรรมของประชาชน

“ยุติธรรม” เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงความเป็นธรรมของประชาชน

         ในวันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรว ...