“ยุติธรรม” จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

“ยุติธรรม” จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

         ในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน ๒๒ ราย ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือข้อราชการร่วมกับอัยการสูงสุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หารือข้อราชการร่วมกับอัยการสูงสุด

         ในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องรับรองสำนักงานอัยการสูงสุด ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  หารือข้อราชการร่วมกับนายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด   เพื่อปร ...

“ยุติธรรม” มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม

“ยุติธรรม” มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม

        ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบ Video Co ...

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

         ในวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สักการะศาลพระพรหมบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และสักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรม ณ บริเวณห้องรับรองกระท ...

“ยุติธรรม” เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ประชาชน

  “ยุติธรรม” เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ประชาชน

         ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อรับทราบภารกิจ แผนงาน และการดำเนินงาน ที่สำคั ...

รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

รมว.ยุติธรรม เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

          ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องสืบเนื่อง จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหัว ...

๔๑ ปี สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

๔๑ ปี สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง กทม. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ ๔๑ ปี สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ     ...