บุคลากรของ สชจ. ร่วมกิจกรรมออกกำลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพร่วมกัน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม สชจ...

ข้าราชการ พนักงานราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรมสวดมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ 2560