ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนมกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560