• Slide 0
  • Slide 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1 เมษายน 2560

แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1 เมษายน 2560

แจ้งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสังกัดสำนักงานปลัด...

อ่านต่อ
การเลื่อน การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว.10

การเลื่อน การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว.10

การเลื่อน การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันและในระดับที่สูงกว่า...

อ่านต่อ

BANNER

สินค้าสวัสดิการ
คำสั่ง / หนังสือเวียน
สำนักงานฌาปณกิจสงเคราะห์
ดาวน์โหลด
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (DPIS)
สำนักงานรัฐมนตรี (DPIS)