• Slide 0

ข่าวสำนักผู้ตรวจราชการฯ

อ่านทั้งหมด
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ สผต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๒)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ สผต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๒)

วันนี้ (๒๙ กันยายน) เป็นวันที่ ๒ ของการอบรม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ถิระ ถาวรบุตร มาบรรย...

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ สผต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๑)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ สผต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๑)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ระหว่า...

อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21 ก...

อ่านต่อ

BANNER

e-Inspection
FB
เว็บไซต์เดิม
ศปท.