• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
รางวัลสลิปยืม ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

รางวัลสลิปยืม ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ทิพย์วรรณ วรรณวิจิตร กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

อ่านต่อ
รางวัลสลิปยืม ประจำเดือนเมษายน 2560

รางวัลสลิปยืม ประจำเดือนเมษายน 2560

คุณพฤกจิกา จินทะยะ กองการเจ้าหน้าที่

อ่านต่อ
รางวัลสลิปยืม ประจำเดือนมีนาคม 2560

รางวัลสลิปยืม ประจำเดือนมีนาคม 2560

คุณสุหร่าย รัตนโสภณ กรมคุมประพฤติ

อ่านต่อ

BANNER

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
เครือข่ายห้องสมุดกฎหมายการเมืองการปกครอง
ห้องสมุดศาลปกครอง
ห้องสมุดศาลยุติธรรม
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์