การประชุมเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official's Talks - SOTs) ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 11 และไทย -ออสเตรเลีย ครั้บที่ 14

การประชุมเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior ...

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Official's Talks - SOTs) ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 11 และไทย -ออสเตรเลีย ครั้บที่ 14 เมื่อวันพุธที่ 3 พ.ค....

การประชุมเตรียมท่าทีไทยสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๗

การประชุมเตรียมท่าทีไทยสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหม...

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมเตรียมการท่าทีไทยสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๗ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรร...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr. Bhagwant Singh Bishnoi เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำ...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Eat Sophea เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มราชอาณาจักรกัมพูชาป...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอ...

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr.Jeremy Douglas ผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก พ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

  • Happy Workplace
  • อบรมการใช้งานเว็บไซต์
  • อบรมนักจัดการความรู้
  • อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของอิหร่านเข้าพบปลัดกระทรวง
  • สัมมนากองการต่างประเทศ @ ประจวบคีรีขันต์
  • ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศหารือการจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่