ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

TQM และการบริหารกิจกรรม TQM

TQM และการบริหารกิจกรรม TQM

แนวคิดและความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ TQM และการบริหารกิจกรรม TQM- ทำไมต้องบริหารแบบ TQM - องค์ประกอบของ TQM (TQM Hous...
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวง...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ...
โครงการการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

โครงการการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

โครงการการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินระบบการจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร (KMA)และการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM P...
CHR.บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน

CHR.บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน

การเป็นข้าราชการที่ดี ทำกิจกรรม CHR.บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน
"นักจัดการความรู้ (KM facilitator)"

"นักจัดการความรู้ (KM facilitator)"

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักจัดการความรู้ (KM facilitator)"วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.(ช่วงบ่า...