ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

แบบสำรวจรายชื่อผู้ผ่านโครงการฝึกอบรม

แบบสำรวจรายชื่อผู้ผ่านโครงการฝึกอบรม

แบบสำรวจรายชื่อผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการส่วนที่ 3หลักสูตร &...
รายงานการศึกษาดูงาน หลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.)” รุ่นที่ 3

รายงานการศึกษาดูงาน หลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.)” รุ่นที่ 3

รายงานการศึกษาดูงาน 1. การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับระบบราชการ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ บริษัทหัวเว่ย จกัด 2. สถานการณ...
สพบ.ยธ. จัดประชุมคณะกรรมการ ๕ส สป.ยธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สพบ.ยธ. จัดประชุมคณะกรรมการ ๕ส สป.ยธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สพบ.ยธ. จัดประชุมคณะกรรมการ ๕ส สป.ยธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อวางแผนและกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม ๕ส สป.ยธ. ในวันพฤหัสบดีที่ ...