[เลือกภาษา]
th en
/themes/jareeya/img/moj.png
ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม

ความเป็นมาของศนธ.ยธ.

ความเป็นมาของศนธ.ยธ.

 

อ่านต่อ...
ภารกิจของศนธ.ยธ.

ภารกิจของศนธ.ยธ.

 

อ่านต่อ...
โครงสร้าง ศนธ.ยธ.

โครงสร้าง ศนธ.ยธ.

 

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม


blank

ยธ.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเก...

View more

blank

ก.ยุติธรรมประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับคดีนางจอมทรัพย์ฯ

View more

blank

ยุติธรรม ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

View more

blank

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รับเรื่องร้องทุก์ขอความเป็นธรรมจากประชาชน

View more

blank

ก.ยุติธรรม รับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากญาตินักท่องเที่ยวชาวจีน

View more

blank

ยธ. ร่วมงานเปิดตัว “โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน”

View more

อ่านทั้งหมด>>>


ดาวน์โหลด

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม

Image

งานวิจัยเชิงสำรวจ

Image

งานวิจัยนโยบายหนี้นอกระบบ

Image

รายงานประจำปี

อ่านทั้งหมด>>>


เกม​ทางเลือก​ทางรอด​ (THE​CHOICE) ร่วมกับ​ศูนย์​ยุติธรรม​ชุมชน​​ตำบล​พนมเศษ​

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม​ 2559​ เวลา​ 09.00​-12.00​น. ท่าน​จินดา​ วั​ฒ​น​วิก​ย์​กรร​ม์​ ยุติ...
View more

กม​ทางเลือก​ทางรอด​ (THE​CHOICE) ร่วมกับ​ศูนย์​ยุติธรรม​ชุมชน​​ตำบล​สายลำโพง​

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม​ 2559​ ​น. เวลา​ 09.00-12.00​น. ท่าน​จินดา​ วั​ฒ​น​วิก​ย์​กรร​ม์​ ย...
View more

ยุติธรรม​จังหวัด​นครสวรรค์ ​เกมกระดาน​ เกม​ทางเลือก​ทางรอด​ (THE​CHOICE)

เมื่อวันที่ 13​ มกราคม​ 2560​ เวลา​ 09.00-11.30น. นางจินดา​ วัฒนวิก​ย์​กรร​ม์​ ยุติธรรม​จั...
View more

The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด พลังการเรียนรู้ชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2560 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กร...
View more

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด ...

เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ...
View more

The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด พลังการเรียนรู้ชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2560 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กร...
View more

อ่านทั้งหมด>>>