• Slide 0

ข่าวเด่น

อ่านทั้งหมด
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการด้วยตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการด้วยตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการด้วยตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดย นางสาวพัชรศรี ศรีเมือ...

อ่านต่อ

BANNER

กระทรวงยุติธรรม
ระบบคลังเครื่องมือ
จัดทำผังกระบวนงาน BPMN
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชกาาร
FACEBOOK