ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดงาน มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11


tmp


ZOOM IT